VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NADAČNÍHO FONDU

MÁ VLAST

DOZVĚDĚT SE VÍCE

Žijeme v době, v níž si opět začínáme uvědomovat, jak životně důležité jsou pro nás civilizační, kulturní a duchovní kořeny naší národní identity.

Jsou mezi námi jednotlivci, skupiny či spolky, díky jejichž úsilí a tvořivosti zůstávají mnohé neprávem opomíjené tradice stále živé. Pro mnohé z nich je však čím dál tím obtížnější v této tolik záslužné činnosti pokračovat a potřebují podat pomocnou ruku. Tím spíše, že o nich málo či vůbec širší veřejnost neví.

Nadační fond Má vlast vznikl proto, aby je podpořil. Aby pomáhal vytvářet cesty, kterými se o nich ostatní dozvědí. Aby inspiroval mnohé další. Ty, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách.

Vyhledáváme a podporujeme všechny aktivity, jež svým zaměřením posilují a prohlubují přirozený zájem o naši vlast, její jedinečné tradice a hodnoty.

Pomáháme těm, kteří pečují o „tvrz“ mateřského jazyka a jeho poklady, věnují se folklóru, navazují na tradice tělovýchovné či sportovní činnosti, rozvíjejí hodnoty kulturního a duchovního života a věnují se jejich osvětě.

Spolupracujeme s těmi, kteří svojí podnikatelskou činností navazují na naše svébytné tradice řemesel, zemědělství a průmyslu.

Pečujeme o živé kontakty se skupinami našich krajanů po celém světě, kteří jsou výrazem naší sounáležitosti s ostatními národy. Podporujeme aktivity, které přispívají k rozvoji našeho vzájemného poznávání.

Finanční podpora Nadačního fondu Má vlast je jednou z cest, jak tyto záměry pomáháte uskutečňovat. Jsme posádkou na jedné lodi a naše vzájemnost ji činí pevnější, stabilnější a odolnější.

Pojďme do toho společně! To patří k nejcennějším tradicím, o které je naší povinností pečovat a rozvíjet je. Záleží na každém z nás.


Za správní radu Nadačního fondu Má vlast se na spolupráci těší

Michal Semín, předseda
Lidé


Michal Semín

Michal Semín

Předseda správní rady

Lukáš Fiedler

Lukáš Fiedler

Člen správní rady

Josef Krejčí

Josef Krejčí

Člen správní rady

Kontaktujte nás